Boeren op Gods akker

Voorleven, opleiden, uitstralen


3 reacties

Verrassend inzicht en nu verder

Na mijn laatste blog en de positieve reacties daarop, kwam ik tot een verhelderend inzicht. Er heeft zich in de loop van de jaren een ander soort publiek bij mijn lezers gevoegd. Mijn blogs en de invulling van de website waren in de eerste instantie om onze vrienden en familie op de hoogte te houden over ons gezin en ons doen en laten wat voornamelijk boerderij gerelateerd was. Nu lezen er meer en meer mensen mee die ons minder goed kennen en die vooral geïnteresseerd zijn in wat we doen en wat dat betekent voor de omgeving en niet zozeer in de verhalen over de boerderij. 

 Nu helpt zeker mee dat we de laatste tijd behoorlijke intensief bezig zijn om onze missie en visie duidelijk te krijgen. We kunnen een heel uitgebreid verhaal vertellen wat we doen, waar we heen willen. Om dat te vangen in een beperkt aantal pagina’s is echter moeilijk als je niet exact weet waar je heen wilt. Het is heel makkelijk om er anders allerlei extra dingen bij te slepen die ook wel leuk, of passend of mooi zijn om te doen. Een duidelijke visie en missie helpen ons om een duidelijke en logische koers te bepalen waardoor het op papier zetten ook weer makkelijker wordt. Onze vriendin Diana helpt hierbij en weet ons met haar kritische vragen en kennis van Roemenië scherp te houden. Wanneer we klaar zijn zal ik er zeker een blog aan wijden.

 De onzekerheid over onze toekomst heeft zeker zijn invloed gehad op wat we via de blogs en de website naar buiten toe gecommuniceerd hebben. Besluiten om terug te gaan naar Nederland gaat niet over een nacht ijs. Wat is verstandig, wat willen we, hoe gaat dat er financieel uitzien enzovoort. Na ons besluit en het op de hoogte brengen van het bestuur kwam de onzekerheid over opvolging. Wordt er iemand gevonden en wanneer kunnen we beginnen om werk en woonruimte in Nederland te zoeken. Jullie kennen het verhaal natuurlijk allemaal al wel, er werd niemand gevonden en uiteindelijk hebben we besloten om toch te blijven. Al met al heeft dit hele proces drie jaar tijd in beslag genomen. En wees gerust, we staan er met heel ons hart achter.

 We staan nu op een bijzonder punt met het project “Boeren op Gods akker”. De stichting heeft ons de boerderij te koop aangeboden. De boerderij is een belangrijk onderdeel binnen ons project, het is voor ons een middel om contact te leggen met de mensen om ons heen. Ik ga mijn best doen om komende tijd de website aan te passen met meer informatie. De blogs zullen altijd een agrarische achtergrond houden maar ook hierin zal ik proberen wat meer van het ontwikkelingswerk te belichten wat hier gewoon, tussen het kalfjes voeren en het poepscheppen door gebeurt.