Boeren op Gods akker

Voorleven, opleiden, uitstralen


1 reactie

Een nieuw jaar

Een heel nieuw jaar ligt voor ons. Met grootse verwachtingen en vol plannen gaan we het nieuwe jaar in. We hebben er zin in en tegelijkertijd vinden we het ook spannend. Gelukkig mogen we ook weten dat we het niet alleen hoeven te doen. We hebben een groot God die ons inspiratie en dromen geeft en daarbij de kracht om deze ten uitvoer te brengen. Dat wil echt niet zeggen dat het daarom allemaal vanzelf gaat. Wel mogen we vertrouwen op een goed afloop ondanks alle tegenslag die we ongetwijfeld onderweg zullen tegen komen.

Stichting Romadopt
Zoals de meesten wel weten zijn we ruim tien jaar geleden in Roemenie gekomen om als bedrijfsleider te gaan werken op de boerderij van stichting Romadopt. We kregen daarmee geen makkelijke opdracht. De boerderij was erg verwaarloosd en de financiële middelen die we hadden waren minimaal. We hebben ons jarenlang voor de boerderij van de stichting ingezet alsof het onze eigen boerderij was. Met liefde, want we deden (en doen het nog steeds) met overtuiging. En gelukkig zien we steeds meer de vruchten van het harde werken.

We hebben de boederij van de stichting over kunnen kopen wat voor ons natuurlijk enorm fijn is. In de jaren dat we voor Romadopt gewerkt hebben kregen we een minimale onkosten vergoeding en hebben we geen pensioen opgebouwd. De boerderij is voor ons een mogelijkheid om in de komende jaren eigen vermogen op te kunnen bouwen zodat we ooit nog eens van een pensioen kunnen genieten.
We zitten nu in de laatste fase van de overname. De gebouwen moeten nog overgeschreven worden en dat is een tijdrovende en ingewikkelde kwestie. Toen Romadopt de boerderij jaren geleden aangekocht heeft, hebben ze de aktes niet legaal gemaakt. Nu is het een ingewikkelde en tijdrovende kwestie om alles recht te zetten zodat de gebouwen ook overgeschreven kunnen worden. Niets onoverkomelijks maar naast een drukke boerderij valt het niet mee om deze toch wel gecompliceerde zaak op te lossen.

In december 2017 hebben drie van de vier bestuursleden van stichting Romadopt hun taak binnen het bestuur neergelegd. Het vorige bestuur had als doelstelling het ondersteunen van ontwikkelingswerk in Fantanele. Cees en Thea (een ouder NL echtpaar dat sinds 2015 ook op de boerderij woont) voor het sociaal en diaconale gedeelte en wij met onze boerderij meer landbouw gerelateerd ontwikkelingswerk. In het beleidsplan voor 2017/2018 wordt dat benadrukt.
Het nieuwe bestuur richt zich alleen nog maar op sociale en diaconale activiteiten. Dit blijkt uit de laatste nieuwsbrief en de kerstkaart van stichting Romadopt. Wij worden niet meer als “werker” van de stichting gezien. Voor ons pijnlijk en verdrietig om daar op deze manier achter te komen. We hebben ons jarenlang belangeloos voor de stichting ingezet en dan worden we er op een dergelijke manier uitgezet.

Voor ons voelt het erg dubbel. We zijn hier in Roemenie om wat te betekenen voor de plaatselijke bevolking. We zijn ten eerste een goede buur, geven advies op landbouwkundig gebied, werken nauw samen met de collega boeren om ons heen en proberen meer en meer een ecologische manier van landbouw te laten zien. Dat gaat het beste door gewoon mee te draaien in de samenleving en daar te helpen waar nodig. De dorpsbewoners kwamen vanzelf met hun vragen en problemen naar ons toe. Na tien jaar kunnen we al van hele mooie resultaten genieten. Tegelijkertijd kwetst het ons wel dat we door de stichting Romadopt zomaar aan de kant geschoven worden. Niet omdat we een schouderklopje voor onze werkzaamheden willen maar omdat we altijd ondersteund werden bij deze gezamenlijke roeping. Deze steun is nu weggevallen, alsof het werk wat wij doen en gedaan hebben niet van belang is. Zelf zijn we hiermee een moeilijk maar ook mooi proces doorgegaan om onze eigen doelstellingen weer helder voor ogen te krijgen. We mogen best erkennen dat dingen ons kwetsen maar daar moet het ook bij blijven. Het is zo makkelijk en menselijk om een “pity party” te vieren maar dat houdt je alleen maar af van de dingen die echt belangrijk zijn. We gaan dus lekker verder met wat we altijd al deden!

Giften
Wij hebben geen inzicht (gehad) in de giften die er voor ons, of ons werk, op de rekening van stichting Romadopt binnen komen. Mocht je dus nog geld overmaken naar stichting Romadopt ten behoeve van ons of ons werk, dan komt dit geld niet bij ons terecht. Het is verwarrend omdat via de site van stichting Romadopt nog steeds gedoneerd kan worden aan ons project. Helaas hebben wij deze site niet onder ons beheer en kunnen wij dit niet wijzigen. Neem contact met ons op om te bespreken hoe de giften wel bij ons terecht kunnen komen.

Hoe nu praktisch verder
Hans en Maaike gaan dus gewoon verder in Roemenie onder de projectnaam “Boeren op Gods akker” maar zonder de ondersteuning van stichting Romadopt. We hebben er aan gedacht om zelf een stichting op te richten maar voor nu laten we dit even rusten. Er gaat een hoop tijd inzitten en dat willen we onszelf en anderen (nog) niet aandoen 🙂
Wel zouden we het heel erg fijn vinden wanneer er mensen zijn die projectmatig wat tijd voor ons vrij willen maken om dingen uit te zoeken of te regelen. In de volgende nieuwsbrief willen we hier wat meer over vertellen maar dan kunnen jullie er alvast een beetje over nadenken 😉